International Council for Traditions of Music and Dance

A Non-Governmental Organization in Formal Consultative Relations with UNESCO

Appendix to Turkey country report, Bulletin of the ICTM 145 (January 2021)

Below is an appendix to the country report for Turkey found in the Bulletin of the ICTM 145, written by Burcu YILDIZ and Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU.

Selected Publications by ICTM Members and the foreign scholars studying in the region

BOOKS

 • Özdemir, Ulaş and Martin Greve. Aesthetic and Performative Dimensions of Alevi Cultural Heritage. Würzbug: Ergon Verlag, 2020.
 • Sipos János. In the wake of Bartók in Anatolia. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete, 2020. 
 • Yavuz, Elif Damla, Nihan Tahtaişleyen and Erdener Önder. Fonograf Alanda: Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye. İstanbul: Berceste Yayınevi, 2020.
 • Haug, Judith I. Ottoman and European Music in ʿAlī Ufuḳī’s Compendium, MS Turc 292: Analysis, Interpretation, Cultural Context. Vol. 1: Monograph. Münster: readbox unipress 2019. 
 • Melissa Bilal and Burcu Yıldız. Kalbim O Viran Evlere Benzer: Gomidas Vartabed’in Müzik Mirası. Birzamanlar Yayıncılık, 2019.
 • Greve, Martin and Özay Şahin. Anlatılamazı İfade Etmek: Yeni Dersim ‘Sound’unun Oluşumu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019.
 • Türk Musikisi Atlası (4 Volumes). İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları, 2019.
 • Erol, Ayhan. İslam, Alevilik ve Müzik. İstanbul: Bağlam, 2018.
 • Gill, Denise. Melancholic Modalities: Affect, Islam, and Turkish Classical Musicians. New York: Oxford University Press, 2017.

ARTICLES AND BOOK CHAPTERS

 • Muslu Gardner, Olcay (2020). “Ali Ufki’nin Mecmua-i Saz-ı Söz eserindeki raks ve raksiyyelerin usul düzümlerinin incelenmesi”. In Doğrusöz, Muslu Gardner, Tunçer (Eds.) 17. Yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği: Ali Ufki Araştırma ve İnceleme Yazıları-1. Istanbul: ITU Vakfı Yayınları. 89-135.
 • Cantekin Elyağutu, Dilek (2020). “Records of Turkish Folk Dances from the Hungarian Academy of Sciences, Research Center for Humanities, Institute for Musicology” Musicologist, 4(1):78-100.
 • Oğul, Belma (2019). “Turkey: Music in history, culture, and geography”, In Janet Sturman (Ed.) The SAGE International Encyclopedia of Music and Culture, Sage Publications.
 • Doğuş, Varlı, Özlem (2019). “Etnomüzikoloğun zaman ve mekan uzamı aracını sembolleştirmesi üzerine: Ali’nin teybi kırılırsa”, Rast Müzikoloji Dergisi. 7(2): s.2187-2192.
 • Öğüt, Evrim Hikmet (2018). “Cultural production as a political act : two feminist songs from Istanbul” In Dillane, Power, Devereux and Haynes (Eds.) Songs of Social Protest, International Perspectives, London: Rowman & Littlefield Publishers
 • Girgin, Zeynep Gonca (2018). “Küreselleşmenin Seçkin Görünümü: Dünya Müziği Kategorisi Olarak Roman Oyun Havası” Alternatif Politika, 10(1): 43-72.
 • Yıldız, Burcu (2017). “Ethnic Spaces and Multiculturalism Debates on Popular Music of Turkey” In Ali Cenk Gedik ed. Made in Turkey: Studies in Popular Music. New York: Routledge.