International Council for Traditional Music

A Non-Governmental Organization in Formal Consultative Relations with UNESCO

Executive Committee

2016-2018

 • Helen Rees (Chair)
 • Kim Heesun (Vice Chair)
 • Yang Yuanzheng (Secretary)
 • Huang Wan
 • Liou Lin-yu
 • Tasaw Hsin-chun Lu
 • Tan Shzr-ee
 • Alison Tokita

2014-2016

 • Terauchi Naoko (Chair)
 • Helen Rees (Vice Chair)
 • Kim Heesun (Secretary)
 • Matt Gillan
 • Huang Wan
 • Lee Chinghuei
 • Tasaw Hsin-chun Lu

2012-2014

 • Frederick Lau (Chair)
 • Terauchi Naoko (Vice Chair)
 • Helen Rees (Secretary)
 • Matt Gillan
 • Lee Chinghuei
 • Li Mei
 • Park Mikyung

2010-2012

 • J. Lawrence Witzleben (Chair)
 • Frederick Lau (Vice Chair)
 • Minsako Waseda (Secretary)
 • Li Mei
 • Park Mikyung
 • Terauchi Naoko
 • Wang Yingfen

2008-2010

 • Wang Yingfen (Chair)
 • J. Lawrence Witzleben (Vice Chair)
 • Minako Waseda (Secretary)
 • Sheen Dae-cheol
 • Um Haekyung
 • Xiao Mei

2006-2008

 • Wang Yingfen (Chair)
 • Sheen Dae-cheol
 • Shen Qia
 • Tsai Tsanhuang
 • Tsukada Ken'ichi
 • Um Haekyung
 • Minako Waseda
 • Xiao Mei
 • Yang Mu